• 2022: ‘El treball de camp en l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya’, Caramella. Revista de música i cultura popular, 47, pp: 13-15. ISSN: 1888-0827. (link)
 • 2021: ‘Presentació’, Papers: recerca i debat, n. 05, 09/21, pp: 05-08. ISSN:2445-4265. (link)
 • 2019: ‘Drawing the Other: The Images of the Malaspina Expedition (1789-1794)’, Music in Art. International Journal for Music Iconography, Vol. XLIV, n. 1-2, pp: 169-180. ISSN: 1522-7464. (link)
 • 2013: ‘La baladística a Catalunya: entre identitat i societat’, Ausa, n. XXVI – 171, pp: 98-118. ISSN: 0210-5853. (link)
 • 2013: ‘Voci di Finis Terrae. Cantar les tradicions del Salento’, Caramella, Revista de música i cultura popular, n. 28, pp: 126-128 (link)
 • 2012: ‘Reseña de “Macchiarella Ignazio y Giampaolo Mele (a cura di): Hymnos. Una rete per lo studio del canto a più voci fra oralità e scrittura’, TRANS – Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, n. 16, http: www.sibetrans.com  (link)
 • 2011: ‘Reseña de “Jaume Ayats, Anna Costal e Iris Gayete: Cantadors del Pallars. Cants religiosos de tradició oral al Pirineu’, TRANS -­ Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, n. 15, http: www.sibetrans.com (link)
 • 2008: ‘Cultures i músiques del Mediterrani a Can Quintana’, Prodiemus, n. 2008. http: www.prodiemus.com ISSN: 1988-2173. (link)
 • 2007: ‘Ressenya del nou llibre de Núria Medrano’, Aplec de Treballs, n. 25, pp: 243-244 (link)
 • 2005: ‘Patrimonio musical i museos: la experiencia de Can Quintana’, Nassarre – Revista Aragonesa de Musicología, n. XXI, pp: 213-218. ISSN: 0213-7305. (link)
 • 2005: ‘”Els goigs de “Pasca” amb pandero al veïnat d’Esclet de Cassà de la Selva’, (in collaboration with Jaume Ayats), Revista d’Etnologia de Catalunya, n. 26, pp: 124-125. ISSN: 1132-6581. (link)
 • 2004-2005: ‘Gènere i repertori baladístic en l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1921-1936)’, Recerca Musicològica, n. XIV-XV, pp: 197-201. ISSN: 0211-6391. (link)
 • 2003: ‘Balada i gènere’, Revista d’Etnologia de Catalunya, n. 22, pp: 116-121. ISSN: 1132-6581. (link)
 • 2002: ‘Les músiques en la vida de la gent del Baix Ter i del Montgrí (des del 1850)’, (in collaboration with Jaume Ayats, Montserrat Cañellas, Jaume Nonell, Joaquim Rabaseda), Revista d’Etnologia de Catalunya, n. 21, pp: 162-163. ISSN: 1132-6581. (link)
 • 2001: ‘Entrevista a Giovanna Marini’, Caramella, Revista de Música i Cultura Popular, n. V, pp: 70-71 (link)
 • 2001: ‘Internet y música: el papel del copyright’, AEDOM: Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical, n. 8(2), pp: 71-78 (link
 • 2000: ‘Reseña de las Actas del IV congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología, TRANS – Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, n. 2, http: www.sibetrans.com (link)